EN 54-24 Speakers

EN 54-24 ceiling loudspeaker of 6W @100V
Ceiling speaker en 54-24 3" 6W@100V
Surface speaker 5” 6W@100W
Acoustic projector EN 54-24 5" 20W @100V
Acoustic projector EN 54-24 5” 20W@100W
EN 54-24 certified Horn Speaker
EN 54-24 bi-directional proyection loudspeaker of 20W@100V
EN 54-24 ceiling coaxial 2 ways speaker of 24 W @100 V
EN 54-24 outdoor column loudspeaker of 40W @100V
EN 54-24 high-performance 20W voice alarm column loudspeaker